Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:31
kontakt
CEREALPLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 6,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 6,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 6,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 85,00 91,00
7,1%
Kapitał własny 16,00 16,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---