Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2024.02.20, godz. 23:10
kontakt
CEREALPLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 96,00 96,00
0,0%
Kapitał własny 4,00 4,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---