Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 11:27
kontakt
CEREALPLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 0,00
---
6,00
---
6,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -1,00 0,00
---
6,00
---
6,00
0,0%
Zysk (strata) netto -1,00 0,00
---
6,00
---
6,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 96,00 96,00
0,0%
96,00
0,0%
96,00
0,0%
Kapitał własny 5,00 4,00
-20,0%
5,00
25,0%
7,00
40,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-33,3%
0,00
50,0%
0,00
33,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
0,0%