Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 08:22
kontakt
MLPGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 843,00 11 042,00
-6,8%
5 226,00
-52,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 115,00 -3 858,00
---
960,00
---
Zysk (strata) brutto 1 349,00 -4 343,00
---
3 785,00
---
Zysk (strata) netto 771,00 -3 413,00
---
3 044,00
---
Amortyzacja 76,00 74,00
-2,6%
25,00
-66,2%
Aktywa 622 616,00 812 001,00
30,4%
815 537,00
0,4%
Kapitał własny 165 042,00 271 763,00
64,7%
274 807,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,11 13,78
51,2%
13,94
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,17
---
0,15
---