Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 10:54
kontakt
ALTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 185,00 194,00
4,9%
185,00
-4,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -684,00 28 847,00
---
-978,00
---
Zysk (strata) brutto -539,00 29 000,00
---
-832,00
---
Zysk (strata) netto -539,00 29 000,00
---
-832,00
---
Amortyzacja 42,00 42,00
0,0%
43,00
2,4%
Aktywa 160 601,00 189 316,00
17,9%
188 452,00
-0,5%
Kapitał własny 159 599,00 188 349,00
18,0%
187 516,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,48 12,45
18,8%
12,39
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 1,92
---
-0,06
---