Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 10:17
kontakt
ALTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 195,00 185,00
-5,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19 006,00 -684,00
---
Zysk (strata) brutto -9 846,00 -539,00
---
Zysk (strata) netto -9 846,00 -539,00
---
Amortyzacja 43,00 42,00
-2,3%
Aktywa 161 170,00 160 601,00
-0,4%
Kapitał własny 160 149,00 159 599,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,52 10,48
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,65 -0,04
---