Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.19, godz. 01:27
kontakt
CIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 617,00 8 937,00
17,3%
9 049,00
1,3%
38 623,00
326,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 309,00 757,00
-42,2%
2 772,00
266,2%
17 911,00
546,1%
Zysk (strata) brutto 732,00 374,00
-48,9%
3 793,00
914,2%
17 594,00
363,9%
Zysk (strata) netto 472,00 61,00
-87,1%
3 079,00
4 947,5%
14 267,00
363,4%
Amortyzacja 3 105,00 4 327,00
39,4%
3 712,00
-14,2%
8 373,00
125,6%
Aktywa 106 415,00 111 234,00
4,5%
112 930,00
1,5%
131 138,00
16,1%
Kapitał własny 97 704,00 97 763,00
0,1%
100 842,00
3,1%
115 109,00
14,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,53
0,0%
0,55
3,2%
0,63
14,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,02
---
0,08
358,8%