Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 11:31
kontakt
CIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 477,00 7 617,00
-47,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 686,00 1 309,00
-72,1%
Zysk (strata) brutto 3 810,00 732,00
-80,8%
Zysk (strata) netto 3 475,00 472,00
-86,4%
Amortyzacja 6 665,00 3 105,00
-53,4%
Aktywa 94 444,00 106 415,00
12,7%
Kapitał własny 72 295,00 97 704,00
35,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,53
19,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,00
-85,7%