Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:49
kontakt
CIGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 988,00 14 477,00
20,8%
7 617,00
-47,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 308,00 4 686,00
258,3%
1 309,00
-72,1%
Zysk (strata) brutto 2 898,00 3 810,00
31,5%
732,00
-80,8%
Zysk (strata) netto 2 062,00 3 475,00
68,5%
472,00
-86,4%
Amortyzacja 4 865,00 6 665,00
37,0%
3 105,00
-53,4%
Aktywa 99 339,00 94 444,00
-4,9%
106 415,00
12,7%
Kapitał własny 68 820,00 72 295,00
5,0%
97 704,00
35,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,42 0,45
4,9%
0,53
19,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
61,5%
0,00
-85,7%