Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 20:36
kontakt
OTLOG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 45 415,00 44 194,00
-2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 299,00 21 753,00
---
Zysk (strata) brutto -32 435,00 7 189,00
---
Zysk (strata) netto -30 231,00 7 189,00
---
Amortyzacja 1 294,00 1 229,00
-5,0%
Aktywa 523 048,00 488 347,00
-6,6%
Kapitał własny 43 465,00 50 653,00
16,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,62 4,22
16,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,52 0,60
---