Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:56
kontakt
HAMBURGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 564,00 3 010,00
92,5%
1 430,00
-52,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -206,00 79,00
---
-578,00
---
Zysk (strata) brutto -226,00 56,00
---
-581,00
---
Zysk (strata) netto -226,00 56,00
---
-581,00
---
Amortyzacja 175,00 78,00
-55,4%
62,00
-20,5%
Aktywa 2 467,00 1 992,00
-19,3%
3 312,00
66,3%
Kapitał własny -982,00 -926,00
---
733,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,09
---
0,07
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
-0,06
---