Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.24, godz. 16:44
kontakt
HAMBURGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 206,00 1 564,00
-29,1%
3 010,00
92,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -460,00 -206,00
---
79,00
---
Zysk (strata) brutto -475,00 -226,00
---
56,00
---
Zysk (strata) netto -475,00 -226,00
---
56,00
---
Amortyzacja 0,00 175,00
---
78,00
-55,4%
Aktywa 2 680,00 2 467,00
-7,9%
1 992,00
-19,3%
Kapitał własny -757,00 -982,00
---
-926,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,09
---
-0,09
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
0,00
---