Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.04, godz. 09:12
kontakt
VIATRON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17,00 -14,00
---
-22,00
---
Zysk (strata) brutto -42,00 -54,00
---
-41,00
---
Zysk (strata) netto -42,00 -54,00
---
-41,00
---
Amortyzacja 7,00 6,00
-14,3%
0,00
---
Aktywa 201,00 140,00
-30,3%
168,00
20,0%
Kapitał własny -3 124,00 -3 224,00
---
-3 265,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,74 -2,82
---
-2,86
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,05
---
-0,04
---