Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.28, godz. 00:24
kontakt
PYLON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 540,00 1 901,00
23,4%
1 901,00
0,0%
2 028,00
6,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 209,00 130,00
-37,8%
130,00
0,0%
162,00
24,6%
Zysk (strata) brutto 185,00 100,00
-45,9%
100,00
0,0%
123,00
23,0%
Zysk (strata) netto 177,00 217,00
22,6%
217,00
0,0%
104,00
-52,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 16 793,00 17 141,00
2,1%
17 232,00
0,5%
16 753,00
-2,8%
Kapitał własny 8 849,00 8 821,00
-0,3%
9 058,00
2,7%
9 041,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
-0,5%
0,18
0,0%
0,19
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
-50,0%