Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:54
kontakt
PYLON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 523,00 1 540,00
1,1%
1 901,00
23,4%
1 901,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 399,00 209,00
-47,6%
130,00
-37,8%
130,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 368,00 185,00
-49,7%
100,00
-45,9%
100,00
0,0%
Zysk (strata) netto 239,00 177,00
-25,9%
217,00
22,6%
217,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 273,00 16 793,00
10,0%
17 232,00
2,6%
17 232,00
0,0%
Kapitał własny 7 094,00 8 849,00
24,7%
9 058,00
2,4%
9 058,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,18
-16,0%
0,19
2,2%
0,19
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-42,9%
0,00
0,0%
0,00
0,0%