Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.24, godz. 21:15
kontakt
IMAGIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 34,00 43,00
26,5%
52,00
20,9%
68,00
30,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24,00 270,00
---
19,00
-93,0%
856,00
4 405,3%
Zysk (strata) brutto -49,00 238,00
---
238,00
0,0%
1 618,00
579,8%
Zysk (strata) netto -49,00 238,00
---
238,00
0,0%
1 618,00
579,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 297,00 10 468,00
1,7%
10 406,00
-0,6%
10 166,00
-2,3%
Kapitał własny 218,00 456,00
109,2%
694,00
52,2%
2 312,00
233,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
133,3%
0,01
42,9%
0,04
250,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
0,0%
0,02
500,0%