Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:05
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -285,00 -71,00
---
Zysk (strata) brutto 327,00 -441,00
---
Zysk (strata) netto 327,00 -441,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 6 629,00 6 255,00
-5,6%
Kapitał własny 2 608,00 2 167,00
-16,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,10
-16,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,02
---