Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 21:23
kontakt
WINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -71,00 -5 381,00
---
-47,00
---
Zysk (strata) brutto -441,00 -5 442,00
---
437,00
---
Zysk (strata) netto -441,00 -5 442,00
---
437,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
0,00
---
Aktywa 6 255,00 904,00
-85,5%
1 397,00
54,5%
Kapitał własny 2 167,00 -3 275,00
---
-2 838,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,15
---
-0,13
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,25
---
0,02
---