Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 22:59
kontakt
UHYECA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 657,00 361,00
-45,1%
324,00
-10,2%
406,00
25,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 54,00 32,00
-40,7%
-11,00
---
27,00
---
Zysk (strata) brutto 318,00 85,00
-73,3%
435,00
411,8%
-8,00
---
Zysk (strata) netto 147,00 184,00
25,2%
374,00
103,3%
-603,00
---
Amortyzacja -16,00 0,00
---
0,00
---
6,00
---
Aktywa 12 468,00 12 592,00
1,0%
13 094,00
4,0%
12 063,00
-7,9%
Kapitał własny 11 362,00 11 522,00
1,4%
11 907,00
3,3%
10 889,00
-8,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,19 2,22
1,4%
2,30
3,3%
2,10
-8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,04
25,0%
0,07
105,7%
-0,12
---