Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 23:33
kontakt
UHYECA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 318,00 657,00
106,6%
361,00
-45,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37,00 54,00
45,9%
32,00
-40,7%
Zysk (strata) brutto 87,00 318,00
265,5%
85,00
-73,3%
Zysk (strata) netto -123,00 147,00
---
184,00
25,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 385,00 12 468,00
0,7%
12 616,00
1,2%
Kapitał własny 11 299,00 11 362,00
0,6%
11 545,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,18 2,19
0,6%
2,23
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,03
---
0,04
25,0%