Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.25, godz. 09:10
kontakt
UHYECA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 308,00 318,00
3,2%
657,00
106,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7,00 37,00
428,6%
54,00
45,9%
Zysk (strata) brutto 39,00 87,00
123,1%
318,00
265,5%
Zysk (strata) netto 72,00 -123,00
---
147,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 053,00 12 385,00
2,8%
12 468,00
0,7%
Kapitał własny 11 422,00 11 299,00
-1,1%
11 362,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,20 2,18
-1,1%
2,19
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,02
---
0,03
---