Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:41
kontakt
CAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
6 830,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 648,00 197,00
-69,6%
5 153,00
2 515,7%
Zysk (strata) brutto 641,00 185,00
-71,1%
5 147,00
2 682,2%
Zysk (strata) netto 469,00 91,00
-80,6%
4 305,00
4 630,8%
Amortyzacja 115,00 114,00
-0,9%
114,00
0,0%
Aktywa 33 831,00 33 895,00
0,2%
38 527,00
13,7%
Kapitał własny 29 808,00 29 900,00
0,3%
34 205,00
14,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,75 1,76
0,3%
2,01
14,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-82,1%
0,25
4 960,0%