Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.23, godz. 20:03
kontakt
CAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 251,00 648,00
---
Zysk (strata) brutto -2 255,00 641,00
---
Zysk (strata) netto -1 868,00 469,00
---
Amortyzacja 115,00 115,00
0,0%
Aktywa 33 259,00 33 831,00
1,7%
Kapitał własny 29 339,00 29 808,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 1,75
913,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,03
---