Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.01.21, godz. 11:55
kontakt
NOVAVIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 50,00 9,00
-82,0%
20,00
122,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 073,00 10 981,00
-0,8%
10 981,00
0,0%
Kapitał własny 6 651,00 6 654,00
0,0%
6 655,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,79
0,0%
0,79
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---