Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.18, godz. 13:43
kontakt
STANDREW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 755,00 4 482,00
-5,7%
4 381,00
-2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 481,00 280,00
-41,8%
651,00
132,5%
Zysk (strata) brutto 353,00 141,00
-60,1%
548,00
288,7%
Zysk (strata) netto 275,00 90,00
-67,3%
537,00
496,7%
Amortyzacja 124,00 124,00
0,0%
122,00
-1,6%
Aktywa 20 116,00 20 444,00
1,6%
20 407,00
-0,2%
Kapitał własny 5 538,00 5 628,00
1,6%
6 165,00
9,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,66 3,72
1,6%
4,07
9,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,06
-67,4%
0,36
501,7%