Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.21, godz. 00:43
kontakt
FASING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 429,00 19 501,00
-28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 547,00 -183,00
---
Zysk (strata) brutto 4 887,00 -474,00
---
Zysk (strata) netto 4 268,00 -474,00
---
Amortyzacja 2 644,00 2 354,00
-11,0%
Aktywa 216 784,00 213 933,00
-1,3%
Kapitał własny 122 133,00 121 659,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 39,31 39,15
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,37 -0,15
---