Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 13:44
kontakt
LGTRADE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 331,00 1 372,00
3,1%
1 303,00
-5,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 249,00 219,00
-12,0%
-32,00
---
Zysk (strata) brutto 232,00 206,00
-11,2%
-41,00
---
Zysk (strata) netto 232,00 172,00
-25,9%
-41,00
---
Amortyzacja 175,00 126,00
-28,0%
130,00
3,2%
Aktywa 6 214,00 6 461,00
4,0%
5 823,00
-9,9%
Kapitał własny 2 924,00 3 098,00
6,0%
2 737,00
-11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,62
5,8%
0,55
-11,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,03
-26,1%
-0,01
---