Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 11:23
kontakt
PHOTON
Roczne skonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30 154,00 30 154,00
0,0%
28 258,00
-6,3%
36 359,00
28,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 381,00 1 148,00
-78,7%
-142,00
---
-712,00
---
Zysk (strata) brutto 988,00 988,00
0,0%
-6 528,00
---
-5 927,00
---
Zysk (strata) netto -683,00 -683,00
---
-8 654,00
---
-6 404,00
---
Amortyzacja 6 795,00 6 795,00
0,0%
8 311,00
22,3%
10 670,00
28,4%
Aktywa 137 018,00 138 263,00
0,9%
158 904,00
14,9%
196 618,00
23,7%
Kapitał własny 37 926,00 37 926,00
0,0%
40 235,00
6,1%
51 688,00
28,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,63
0,0%
0,67
6,2%
0,86
28,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,14
---
-0,11
---