Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.03, godz. 21:11
kontakt
PHOTON
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312019-12-312020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 324,00 2 324,00
0,0%
2 771,00
19,2%
3 269,00
18,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 479,00 4 479,00
0,0%
-340,00
---
-41,00
---
Zysk (strata) brutto 1 235,00 1 235,00
0,0%
-2 790,00
---
-1 184,00
---
Zysk (strata) netto 1 236,00 1 236,00
0,0%
3 639,00
194,4%
-3 681,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 84 573,00 84 573,00
0,0%
115 900,00
37,0%
163 137,00
40,8%
Kapitał własny 38 865,00 38 865,00
0,0%
63 077,00
62,3%
75 285,00
19,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,65 0,65
0,0%
1,05
62,2%
1,26
19,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
0,06
190,5%
-0,06
---