Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.01.26, godz. 23:52
kontakt
PHOTON
Kwartalne skonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 138,00 23 229,00
154,2%
35 419,00
52,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 529,00 4 642,00
777,5%
9 735,00
109,7%
Zysk (strata) brutto -1 349,00 2 619,00
---
7 344,00
180,4%
Zysk (strata) netto -1 463,00 2 038,00
---
6 040,00
196,4%
Amortyzacja 1 496,00 2 854,00
90,8%
2 975,00
4,2%
Aktywa 196 363,00 202 255,00
3,0%
206 268,00
2,0%
Kapitał własny 53 531,00 54 121,00
1,1%
58 170,00
7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,89 0,90
1,1%
0,97
7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,03
---
0,10
197,1%