Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.06.30, godz. 10:23
kontakt
PHOTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 889,00 754,00
-15,2%
2 515,00
233,6%
962,00
-61,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17,00 -6,00
---
-35,00
---
773,00
---
Zysk (strata) brutto -954,00 -980,00
---
-203,00
---
-223,00
---
Zysk (strata) netto -954,00 -980,00
---
-2 701,00
---
-232,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 123 297,00 122 707,00
-0,5%
163 137,00
32,9%
167 181,00
2,5%
Kapitał własny 69 056,00 68 077,00
-1,4%
75 285,00
10,6%
79 132,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,15 1,14
-1,4%
1,26
10,6%
1,32
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,02
---
-0,04
---
-0,00
---