Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.12.06, godz. 13:03
kontakt
PHOTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 515,00 962,00
-61,7%
1 158,00
20,4%
1 431,00
23,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35,00 773,00
---
3,00
-99,6%
-16,00
---
Zysk (strata) brutto -203,00 -223,00
---
-1 743,00
---
-1 012,00
---
Zysk (strata) netto -2 701,00 -232,00
---
-1 743,00
---
-1 012,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 163 137,00 167 181,00
2,5%
175 239,00
4,8%
173 064,00
-1,2%
Kapitał własny 75 285,00 79 132,00
5,1%
77 424,00
-2,2%
76 592,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,26 1,32
5,1%
1,29
-2,2%
1,28
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,00
---
-0,03
---
-0,02
---