Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 11:20
kontakt
PHOTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 645,00 714,00
10,7%
465,00
-34,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 97,00 -288,00
---
59,00
---
Zysk (strata) brutto -454,00 -956,00
---
8 890,00
---
Zysk (strata) netto -454,00 -956,00
---
8 890,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 81 668,00 87 036,00
6,6%
98 053,00
12,7%
Kapitał własny 36 523,00 35 567,00
-2,6%
44 457,00
25,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,59
-2,6%
0,74
25,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
0,15
---