Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 06:26
kontakt
PHOTON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 683,00 645,00
-5,6%
714,00
10,7%
465,00
-34,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -194,00 97,00
---
-288,00
---
59,00
---
Zysk (strata) brutto -758,00 -454,00
---
-956,00
---
8 890,00
---
Zysk (strata) netto -758,00 -454,00
---
-956,00
---
8 890,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 82 300,00 81 668,00
-0,8%
87 036,00
6,6%
98 053,00
12,7%
Kapitał własny 36 978,00 36 523,00
-1,2%
35 567,00
-2,6%
44 457,00
25,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,61
-1,1%
0,59
-2,6%
0,74
25,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
-0,02
---
0,15
---