Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.18, godz. 09:17
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 31 435,00 27 131,00
-13,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 505,00 7 034,00
8,1%
Zysk (strata) brutto 5 658,00 7 257,00
28,3%
Zysk (strata) netto 5 052,00 5 315,00
5,2%
Amortyzacja 2 323,00 2 309,00
-0,6%
Aktywa 249 125,00 247 931,00
-0,5%
Kapitał własny 130 230,00 135 545,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,65 14,21
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,53 0,56
5,1%