Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.03.02, godz. 08:08
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 35 586,00 31 435,00
-11,7%
27 131,00
-13,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 279,00 6 505,00
98,4%
7 034,00
8,1%
Zysk (strata) brutto 4 282,00 5 658,00
32,1%
7 257,00
28,3%
Zysk (strata) netto 4 282,00 5 052,00
18,0%
5 315,00
5,2%
Amortyzacja 2 371,00 2 323,00
-2,0%
2 309,00
-0,6%
Aktywa 244 500,00 249 125,00
1,9%
247 931,00
-0,5%
Kapitał własny 129 946,00 130 230,00
0,2%
135 545,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,62 13,65
0,2%
14,21
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,53
18,0%
0,56
5,1%