Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 09:57
kontakt
FEERUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 131,00 15 493,00
-42,9%
19 954,00
28,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 034,00 -23 974,00
---
1 673,00
---
Zysk (strata) brutto 7 257,00 -24 123,00
---
2 032,00
---
Zysk (strata) netto 5 315,00 -22 554,00
---
1 593,00
---
Amortyzacja 2 309,00 2 285,00
-1,0%
1 774,00
-22,4%
Aktywa 247 931,00 194 853,00
-21,4%
191 482,00
-1,7%
Kapitał własny 135 545,00 104 522,00
-22,9%
106 115,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,21 10,96
-22,9%
11,13
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 -2,36
---
0,17
---