Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.08.01, godz. 18:15
kontakt
SESCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 691,00 26 785,00
23,5%
20 970,00
-21,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -236,00 1 386,00
---
-607,00
---
Zysk (strata) brutto -284,00 1 361,00
---
-718,00
---
Zysk (strata) netto 16,00 1 102,00
6 787,5%
-575,00
---
Amortyzacja 866,00 857,00
-1,0%
868,00
1,3%
Aktywa 60 801,00 59 174,00
-2,7%
60 453,00
2,2%
Kapitał własny 38 054,00 39 228,00
3,1%
38 723,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,12 18,68
3,1%
18,44
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,52
6 462,5%
-0,27
---