Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.08, godz. 20:36
kontakt
SESCOM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 19 823,00 21 691,00
9,4%
26 785,00
23,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 545,00 -236,00
---
1 386,00
---
Zysk (strata) brutto 1 430,00 -284,00
---
1 361,00
---
Zysk (strata) netto 1 144,00 16,00
-98,6%
1 102,00
6 787,5%
Amortyzacja 858,00 866,00
0,9%
857,00
-1,0%
Aktywa 57 879,00 60 801,00
5,0%
59 174,00
-2,7%
Kapitał własny 38 046,00 38 054,00
0,0%
39 228,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,12 18,12
0,0%
18,68
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,01
-98,5%
0,52
6 462,5%