Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.31, godz. 01:05
kontakt
PTWP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 796,00 2 232,00
-77,2%
1 603,00
-28,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 564,00 -963,00
---
-1 298,00
---
Zysk (strata) brutto 4 577,00 -958,00
---
-1 298,00
---
Zysk (strata) netto 4 166,00 -757,00
---
-1 298,00
---
Amortyzacja 0,00 222,00
---
0,00
---
Aktywa 23 268,00 19 923,00
-14,4%
19 895,00
-0,1%
Kapitał własny 15 130,00 14 207,00
-6,1%
12 909,00
-9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,28 9,65
-6,1%
8,77
-9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,83 -0,51
---
-0,88
---