Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.25, godz. 17:05
kontakt
UNITED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 38,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 398,00 -261,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) brutto 393,00 -20 070,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) netto 393,00 -20 072,00
---
-17,00
---
Amortyzacja 10,00 11,00
10,0%
10,00
-9,1%
Aktywa 22 838,00 2 756,00
-87,9%
3 127,00
13,5%
Kapitał własny 21 304,00 1 232,00
-94,2%
1 215,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,06 0,12
-94,2%
0,12
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -1,94
---
-0,00
---