Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.10, godz. 14:13
kontakt
ATENDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38 175,00 41 140,00
7,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 376,00 979,00
-28,9%
Zysk (strata) brutto 1 551,00 1 042,00
-32,8%
Zysk (strata) netto 1 234,00 820,00
-33,5%
Amortyzacja 1 699,00 1 661,00
-2,2%
Aktywa 133 706,00 134 824,00
0,8%
Kapitał własny 59 107,00 59 927,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,63 1,65
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,02
-32,4%