Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 23:05
kontakt
ATENDE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 41 140,00 92 825,00
125,6%
35 714,00
-61,5%
43 629,00
22,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 979,00 8 633,00
781,8%
-1 657,00
---
862,00
---
Zysk (strata) brutto 1 042,00 60 100,00
5 667,8%
-1 907,00
---
935,00
---
Zysk (strata) netto 820,00 49 752,00
5 967,3%
-1 597,00
---
119,00
---
Amortyzacja 1 661,00 1 665,00
0,2%
1 658,00
-0,4%
1 668,00
0,6%
Aktywa 134 824,00 243 152,00
80,3%
189 108,00
-22,2%
146 719,00
-22,4%
Kapitał własny 59 927,00 109 679,00
83,0%
108 082,00
-1,5%
71 858,00
-33,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,65 3,02
83,0%
2,97
-1,5%
1,98
-33,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 1,37
5 852,2%
-0,04
---
0,00
---