Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 11:16
kontakt
AFHOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 078,00 2 084,00
0,3%
2 356,00
13,1%
2 433,00
3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 688,00 -1 338,00
---
-1 048,00
---
-1 413,00
---
Zysk (strata) brutto 8 694,00 2 522,00
-71,0%
9 757,00
286,9%
1 898,00
-80,5%
Zysk (strata) netto 8 694,00 2 522,00
-71,0%
9 757,00
286,9%
1 898,00
-80,5%
Amortyzacja 86,00 83,00
-3,5%
83,00
0,0%
76,00
-8,4%
Aktywa 246 093,00 262 463,00
6,7%
287 648,00
9,6%
379 637,00
32,0%
Kapitał własny 136 228,00 138 782,00
1,9%
148 540,00
7,0%
231 878,00
56,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,06 15,35
1,9%
16,43
7,0%
25,64
56,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,28
-71,0%
1,08
286,7%
0,21
-80,5%