Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.05.15, godz. 20:28
kontakt
AFHOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 084,00 2 356,00
13,1%
2 433,00
3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 338,00 -1 048,00
---
-1 413,00
---
Zysk (strata) brutto 2 522,00 9 757,00
286,9%
1 898,00
-80,5%
Zysk (strata) netto 2 522,00 9 757,00
286,9%
1 898,00
-80,5%
Amortyzacja 83,00 83,00
0,0%
76,00
-8,4%
Aktywa 262 463,00 287 648,00
9,6%
379 637,00
32,0%
Kapitał własny 138 782,00 148 540,00
7,0%
231 878,00
56,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,35 16,43
7,0%
25,64
56,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 1,08
286,7%
0,21
-80,5%