Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:32
kontakt
GTRINITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15,00 -16,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) brutto -16,00 -114,00
---
1,00
---
Zysk (strata) netto -16,00 -114,00
---
1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 31,00 22,00
-29,0%
31,00
40,9%
Kapitał własny -2 183,00 -2 316,00
---
-2 308,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,69 -1,79
---
-1,78
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,09
---
0,00
---