Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.29, godz. 11:06
kontakt
NETWISE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 832,00 4 973,00
29,8%
3 755,00
-24,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 506,00 1 188,00
-21,1%
992,00
-16,5%
Zysk (strata) brutto 1 464,00 1 277,00
-12,8%
934,00
-26,9%
Zysk (strata) netto 1 182,00 1 006,00
-14,9%
770,00
-23,5%
Amortyzacja 77,00 89,00
15,6%
91,00
2,2%
Aktywa 7 524,00 8 578,00
14,0%
9 237,00
7,7%
Kapitał własny 5 946,00 6 953,00
16,9%
7 723,00
11,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,84 6,83
16,9%
7,58
11,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,16 0,99
-14,9%
0,76
-23,5%