Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.22, godz. 22:16
kontakt
SERINUS
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 369,00 6 752,00
25,8%
7 536,00
11,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 325,00 -494,00
---
263,00
---
Zysk (strata) brutto 6 968,00 -600,00
---
157,00
---
Zysk (strata) netto 4 447,00 -1 010,00
---
350,00
---
Amortyzacja 3 785,00 3 162,00
-16,5%
2 754,00
-12,9%
Aktywa 94 362,00 93 666,00
-0,7%
93 687,00
0,0%
Kapitał własny 31 379,00 29 067,00
-7,4%
29 747,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,12
-6,9%
0,12
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
0,00
---