Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 11:52
kontakt
SERINUS
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4 238,00 5 885,00
38,9%
12 380,00
110,4%
14 288,00
15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 629,00 -1 366,00
---
-10 805,00
---
-231,00
---
Zysk (strata) brutto -338,00 -3 586,00
---
-12 946,00
---
-443,00
---
Zysk (strata) netto -1 617,00 -4 206,00
---
-12 467,00
---
-660,00
---
Amortyzacja 888,00 2 395,00
169,7%
8 459,00
253,2%
5 916,00
-30,1%
Aktywa 122 167,00 122 079,00
-0,1%
93 017,00
-23,8%
93 687,00
0,7%
Kapitał własny 16 041,00 13 293,00
-17,1%
1 672,00
-87,4%
29 747,00
1 679,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,06
-24,3%
0,01
-87,5%
0,12
1 685,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,05
---
-0,00
---