Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.09, godz. 00:24
kontakt
IFCAPITAL
Roczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-302022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 309,00 152,00
-50,8%
143,00
-5,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 281,00 138,00
-50,9%
129,00
-6,5%
Zysk (strata) brutto -130,00 138,00
---
129,00
-6,5%
Zysk (strata) netto -130,00 138,00
---
129,00
-6,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 620,00 4 744,00
2,7%
4 828,00
1,8%
Kapitał własny 4 614,00 4 740,00
2,7%
4 822,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,61 0,95
-79,5%
0,96
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 0,03
---
0,03
-7,1%