Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2023.02.01, godz. 07:23
kontakt
IFCAPITAL
Półroczne nieskonsolidowane
 2019-06-302020-12-312021-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23,00 80,00
247,8%
72,00
-10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14,00 73,00
421,4%
69,00
-5,5%
Zysk (strata) brutto 3,00 73,00
2 333,3%
69,00
-5,5%
Zysk (strata) netto 3,00 73,00
2 333,3%
69,00
-5,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 811,00 4 621,00
-3,9%
4 788,00
3,6%
Kapitał własny 4 803,00 4 618,00
-3,9%
4 787,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,80 4,61
-3,9%
0,96
-79,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,07
2 333,3%
0,01
-80,8%