Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.28, godz. 20:49
kontakt
FON
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312019-03-312020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 574,00 483,00
-15,9%
651,00
34,8%
167,00
-74,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 367,00 -405,00
---
537,00
---
150,00
-72,1%
Zysk (strata) brutto -1 568,00 -1 910,00
---
-3 165,00
---
116,00
---
Zysk (strata) netto -1 426,00 -1 910,00
---
-3 141,00
---
116,00
---
Amortyzacja 50,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 608,00 10 454,00
-33,0%
11 462,00
9,6%
10 287,00
-10,3%
Kapitał własny 15 561,00 10 430,00
-33,0%
5 966,00
-42,8%
6 029,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,20
206,2%
0,11
-42,7%
0,12
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,04
---
-0,06
---
0,00
---