Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.02, godz. 22:35
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 49,00 5,00
-89,8%
76,00
1 420,0%
57,00
-25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42,00 1,00
-97,6%
74,00
7 300,0%
56,00
-24,3%
Zysk (strata) brutto 34,00 -8,00
---
67,00
---
49,00
-26,9%
Zysk (strata) netto 34,00 -8,00
---
67,00
---
49,00
-26,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 285,00 10 537,00
-6,6%
10 287,00
-2,4%
9 794,00
-4,8%
Kapitał własny 6 232,00 5 858,00
-6,0%
6 029,00
2,9%
5 996,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-5,9%
0,12
2,7%
0,11
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
0,0%