Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.22, godz. 12:32
kontakt
FON
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 255,00 165,00
-35,3%
86,00
-47,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -275,00 133,00
---
75,00
-43,6%
Zysk (strata) brutto -549,00 180,00
---
57,00
-68,3%
Zysk (strata) netto -553,00 180,00
---
57,00
-68,3%
Amortyzacja 26,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 14 397,00 9 677,00
-32,8%
11 285,00
16,6%
Kapitał własny 14 365,00 9 665,00
-32,7%
6 232,00
-35,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,18
-32,8%
0,12
-35,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
0,00
-66,7%