Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.07.02, godz. 07:36
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 76,00 57,00
-25,0%
63,00
10,5%
139,00
120,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 74,00 56,00
-24,3%
49,00
-12,5%
135,00
175,5%
Zysk (strata) brutto 67,00 49,00
-26,9%
33,00
-32,7%
107,00
224,2%
Zysk (strata) netto 67,00 49,00
-26,9%
33,00
-32,7%
107,00
224,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 287,00 9 794,00
-4,8%
9 066,00
-7,4%
9 076,00
0,1%
Kapitał własny 6 029,00 5 996,00
-0,5%
6 049,00
0,9%
6 109,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-0,9%
0,12
0,9%
0,12
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%
0,00
100,0%