Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.28, godz. 22:05
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 37,00 49,00
32,4%
5,00
-89,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33,00 42,00
27,3%
1,00
-97,6%
Zysk (strata) brutto 23,00 34,00
47,8%
-8,00
---
Zysk (strata) netto 23,00 34,00
47,8%
-8,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 070,00 11 285,00
1,9%
10 537,00
-6,6%
Kapitał własny 5 915,00 6 232,00
5,4%
5 858,00
-6,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
5,3%
0,11
-5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---