Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.09.30, godz. 08:47
kontakt
ATLANTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25,00 36,00
44,0%
52,00
44,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 32,00
---
74,00
131,2%
Zysk (strata) brutto -1,00 32,00
---
117,00
265,6%
Zysk (strata) netto -1,00 32,00
---
117,00
265,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 688,00 6 735,00
0,7%
6 756,00
0,3%
Kapitał własny 6 680,00 6 731,00
0,8%
6 750,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
0,0%
0,20
809,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---