Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.28, godz. 21:58
kontakt
ATLANTIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 17,00 18,00
5,9%
19,00
5,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11,00 11,00
0,0%
12,00
9,1%
Zysk (strata) brutto 11,00 11,00
0,0%
16,00
45,5%
Zysk (strata) netto 11,00 11,00
0,0%
16,00
45,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 342,00 8 331,00
-0,1%
8 230,00
-1,2%
Kapitał własny 8 330,00 8 326,00
-0,0%
8 226,00
-1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,33 7,33
-0,0%
7,24
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,01
40,0%