Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.28, godz. 21:28
kontakt
IMPERIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -275,00 -412,00
---
-234,00
---
Zysk (strata) brutto 297,00 -1 059,00
---
373,00
---
Zysk (strata) netto 297,00 -1 059,00
---
373,00
---
Amortyzacja 1,00 4,00
300,0%
3,00
-25,0%
Aktywa 16 849,00 15 702,00
-6,8%
15 969,00
1,7%
Kapitał własny 16 417,00 15 358,00
-6,5%
15 731,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,10 1,96
-6,4%
2,01
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,14
---
0,05
---