Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.14, godz. 10:45
kontakt
CNT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 583,00 617,00
-76,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 230,00 -510,00
---
Zysk (strata) brutto 11 545,00 2 621,00
-77,3%
Zysk (strata) netto 10 497,00 1 223,00
-88,3%
Amortyzacja 62,00 61,00
-1,6%
Aktywa 80 128,00 80 710,00
0,7%
Kapitał własny 59 818,00 61 040,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,04 8,25
17,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,24 0,16
-86,6%