Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.25, godz. 14:22
kontakt
FABRYKAKD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 735,00 868,00
18,1%
840,00
-3,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 416,00 225,00
-45,9%
259,00
15,1%
Zysk (strata) brutto 124,00 65,00
-47,6%
225,00
246,2%
Zysk (strata) netto 124,00 65,00
-47,6%
225,00
246,2%
Amortyzacja 206,00 204,00
-1,0%
206,00
1,0%
Aktywa 44 984,00 47 199,00
4,9%
44 428,00
-5,9%
Kapitał własny 3 792,00 3 857,00
1,7%
4 082,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,15
2,1%
0,16
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-60,0%
0,01
350,0%