Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.07.27, godz. 23:20
kontakt
FABRYKAKD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 840,00 77,00
-90,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 259,00 -187,00
---
Zysk (strata) brutto 225,00 -613,00
---
Zysk (strata) netto 225,00 -613,00
---
Amortyzacja 206,00 148,00
-28,2%
Aktywa 44 428,00 29 432,00
-33,8%
Kapitał własny 4 082,00 -11 082,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,42
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,02
---