Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.21, godz. 00:32
kontakt
ASMGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 080,00 1 332,00
23,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -687,00 -444,00
---
Zysk (strata) brutto -30 031,00 530,00
---
Zysk (strata) netto -29 494,00 800,00
---
Amortyzacja 121,00 127,00
5,0%
Aktywa 77 748,00 78 282,00
0,7%
Kapitał własny 18 736,00 19 536,00
4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,34
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,52 0,01
---