Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 04:46
kontakt
ASMGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 332,00 1 415,00
6,2%
1 148,00
-18,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -444,00 -357,00
---
-385,00
---
Zysk (strata) brutto 530,00 25,00
-95,3%
-1 544,00
---
Zysk (strata) netto 800,00 -2 456,00
---
-1 544,00
---
Amortyzacja 127,00 121,00
-4,7%
126,00
4,1%
Aktywa 78 282,00 74 939,00
-4,3%
73 961,00
-1,3%
Kapitał własny 19 536,00 17 080,00
-12,6%
15 536,00
-9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,30
-12,5%
0,27
-9,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,04
---
-0,03
---