Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.02.28, godz. 11:14
kontakt
GRUPAEMM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00
Zysk (strata) brutto -244,00
Zysk (strata) netto -244,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 664,00
Kapitał własny -1 001,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00