Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.21, godz. 21:47
kontakt
STAPORKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 560,00 11 542,00
-8,1%
8 017,00
-30,5%
11 468,00
43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 590,00 -837,00
---
-355,00
---
2 080,00
---
Zysk (strata) brutto 252,00 -545,00
---
-713,00
---
1 799,00
---
Zysk (strata) netto 252,00 -849,00
---
-713,00
---
1 758,00
---
Amortyzacja 1 339,00 1 360,00
1,6%
1 359,00
-0,1%
1 352,00
-0,5%
Aktywa 56 813,00 52 979,00
-6,7%
47 383,00
-10,6%
50 764,00
7,1%
Kapitał własny 21 032,00 20 183,00
-4,0%
19 470,00
-3,5%
21 228,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,23 3,10
-4,1%
2,99
-3,5%
3,26
9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,13
---
-0,11
---
0,27
---