Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.23, godz. 22:30
kontakt
STAPORKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 643,00 12 560,00
7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 694,00 590,00
-15,0%
Zysk (strata) brutto 653,00 252,00
-61,4%
Zysk (strata) netto 480,00 252,00
-47,5%
Amortyzacja 1 433,00 1 339,00
-6,6%
Aktywa 55 669,00 56 813,00
2,1%
Kapitał własny 20 780,00 21 032,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,20 3,23
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,04
-47,3%