Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.04.15, godz. 13:17
kontakt
PHN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 700,00 10 000,00
3,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 100,00 -7 700,00
---
Zysk (strata) brutto -42 700,00 -5 700,00
---
Zysk (strata) netto -42 900,00 -6 000,00
---
Amortyzacja 200,00 400,00
100,0%
Aktywa 2 290 300,00 2 314 200,00
1,0%
Kapitał własny 2 094 300,00 2 088 200,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,02 40,90
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,84 -0,12
---