Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 11:01
kontakt
INGBSK
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 4 237 500,00 4 673 800,00
10,3%
5 311 300,00
13,6%
5 246 900,00
-1,2%
Przychody z tytułu prowizji 1 343 100,00 1 615 600,00
20,3%
1 724 100,00
6,7%
1 963 500,00
13,9%
Wynik na działalności bankowej 2 679 900,00 2 905 900,00
8,4%
3 261 200,00
12,2%
3 181 800,00
-2,4%
Zysk (strata) brutto 1 882 000,00 2 030 900,00
7,9%
2 257 800,00
11,2%
1 911 700,00
-15,3%
Zysk (strata) netto 1 403 100,00 1 523 800,00
8,6%
1 658 700,00
8,9%
1 337 600,00
-19,4%
Amortyzacja 182 300,00 193 500,00
6,1%
276 800,00
43,0%
294 200,00
6,3%
Aktywa 126 013 900,00 141 812 900,00
12,5%
158 610 700,00
11,8%
186 595 700,00
17,6%
Kapitał własny 11 794 800,00 13 321 600,00
12,9%
15 223 300,00
14,3%
18 618 300,00
22,3%
Współczynnik wypłacalności 16,71 15,58
-6,8%
16,87
8,3%
18,72
11,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 90,66 102,40
12,9%
117,01
14,3%
143,11
22,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,78 11,71
8,6%
12,75
8,8%
10,28
-19,4%