Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.22, godz. 11:29
kontakt
INGBSK
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 4 089 900,00 4 526 800,00
10,7%
5 071 200,00
12,0%
4 970 000,00
-2,0%
Przychody z tytułu prowizji 1 290 200,00 1 548 900,00
20,1%
1 686 900,00
8,9%
1 914 900,00
13,5%
Wynik na działalności bankowej 2 588 100,00 2 800 700,00
8,2%
3 079 400,00
10,0%
2 988 300,00
-3,0%
Zysk (strata) brutto 1 859 000,00 2 009 600,00
8,1%
2 216 500,00
10,3%
1 882 700,00
-15,1%
Zysk (strata) netto 1 403 100,00 1 523 800,00
8,6%
1 658 700,00
8,9%
1 337 600,00
-19,4%
Amortyzacja 181 300,00 190 000,00
4,8%
268 300,00
41,2%
282 800,00
5,4%
Aktywa 122 339 000,00 137 934 800,00
12,7%
153 917 300,00
11,6%
181 116 900,00
17,7%
Kapitał własny 11 794 800,00 13 321 600,00
12,9%
15 114 800,00
13,5%
18 370 500,00
21,5%
Współczynnik wypłacalności 18,39 17,17
-6,6%
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 90,66 102,40
12,9%
116,18
13,5%
141,20
21,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 10,78 11,71
8,6%
12,75
8,8%
10,28
-19,4%