Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 04:34
kontakt
INGBSK
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 279 000,00 1 267 600,00
-0,9%
1 297 100,00
2,3%
Przychody z tytułu prowizji 547 900,00 531 700,00
-3,0%
560 200,00
5,4%
Wynik na działalności bankowej 677 600,00 774 800,00
14,3%
960 400,00
24,0%
Zysk (strata) brutto 476 500,00 526 200,00
10,4%
817 500,00
55,4%
Zysk (strata) netto 313 900,00 385 600,00
22,8%
615 300,00
59,6%
Amortyzacja 78 400,00 71 400,00
-8,9%
71 500,00
0,1%
Aktywa 186 595 700,00 194 821 300,00
4,4%
197 282 300,00
1,3%
Kapitał własny 18 618 300,00 17 560 300,00
-5,7%
17 857 600,00
1,7%
Współczynnik wypłacalności 18,72 18,80
0,4%
18,08
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 143,11 134,98
-5,7%
137,26
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,41 2,96
22,8%
4,73
59,5%