Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.18, godz. 15:22
kontakt
INGBSK
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 248 300,00 2 577 200,00
14,6%
2 690 600,00
4,4%
2 564 700,00
-4,7%
Przychody z tytułu prowizji 803 200,00 843 400,00
5,0%
909 200,00
7,8%
1 091 900,00
20,1%
Wynik na działalności bankowej 1 383 800,00 1 535 500,00
11,0%
1 642 700,00
7,0%
1 735 200,00
5,6%
Zysk (strata) brutto 936 700,00 1 063 800,00
13,6%
817 100,00
-23,2%
1 343 700,00
64,4%
Zysk (strata) netto 694 900,00 793 600,00
14,2%
583 500,00
-26,5%
1 000 900,00
71,5%
Amortyzacja 88 500,00 139 100,00
57,2%
143 600,00
3,2%
142 900,00
-0,5%
Aktywa 130 758 600,00 150 909 100,00
15,4%
180 639 300,00
19,7%
197 282 300,00
9,2%
Kapitał własny 11 889 500,00 14 219 800,00
19,6%
18 235 500,00
28,2%
17 857 600,00
-2,1%
Współczynnik wypłacalności 15,24 15,03
-1,4%
18,31
21,8%
18,08
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 91,39 109,30
19,6%
140,16
28,2%
137,26
-2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,34 6,10
14,2%
4,48
-26,5%
7,69
71,5%