Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.23, godz. 23:04
kontakt
INGBSK
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 2 171 600,00 2 468 800,00
13,7%
2 550 100,00
3,3%
2 424 900,00
-4,9%
Przychody z tytułu prowizji 772 300,00 826 400,00
7,0%
887 100,00
7,3%
1 066 400,00
20,2%
Wynik na działalności bankowej 1 324 900,00 1 452 900,00
9,7%
1 541 100,00
6,1%
1 630 800,00
5,8%
Zysk (strata) brutto 924 600,00 1 050 100,00
13,6%
804 800,00
-23,4%
1 325 300,00
64,7%
Zysk (strata) netto 694 900,00 793 600,00
14,2%
583 500,00
-26,5%
1 000 900,00
71,5%
Amortyzacja 87 900,00 135 400,00
54,0%
138 000,00
1,9%
136 800,00
-0,9%
Aktywa 127 108 000,00 147 316 500,00
15,9%
176 219 300,00
19,6%
192 552 700,00
9,3%
Kapitał własny 11 889 500,00 14 148 400,00
19,0%
18 051 800,00
27,6%
17 611 400,00
-2,4%
Współczynnik wypłacalności 16,64 16,24
-2,4%
19,54
20,3%
19,36
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 91,39 108,75
19,0%
138,75
27,6%
135,37
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,34 6,10
14,2%
4,48
-26,5%
7,69
71,5%