Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.09.18, godz. 09:07
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 209 600,00 1 210 300,00
0,1%
1 198 800,00
-1,0%
1 226 100,00
2,3%
Przychody z tytułu prowizji 491 500,00 535 500,00
9,0%
520 300,00
-2,8%
546 100,00
5,0%
Wynik na działalności bankowej 833 200,00 634 200,00
-23,9%
723 700,00
14,1%
907 100,00
25,3%
Zysk (strata) brutto 610 500,00 467 400,00
-23,4%
514 800,00
10,1%
810 500,00
57,4%
Zysk (strata) netto 440 200,00 313 900,00
-28,7%
385 600,00
22,8%
615 300,00
59,6%
Amortyzacja 69 500,00 75 300,00
8,3%
68 200,00
-9,4%
68 600,00
0,6%
Aktywa 180 460 300,00 181 116 900,00
0,4%
190 014 900,00
4,9%
192 552 700,00
1,3%
Kapitał własny 18 273 900,00 18 370 500,00
0,5%
17 358 100,00
-5,5%
17 611 400,00
1,5%
Współczynnik wypłacalności 19,74 0,00
---
20,13
---
19,36
-3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 140,46 141,20
0,5%
133,42
-5,5%
135,37
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,38 2,41
-28,7%
2,96
22,8%
4,73
59,5%