Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.06.24, godz. 14:12
kontakt
INGBSK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 235 000,00 1 209 600,00
-2,1%
1 210 300,00
0,1%
Przychody z tytułu prowizji 436 400,00 491 500,00
12,6%
535 500,00
9,0%
Wynik na działalności bankowej 823 000,00 833 200,00
1,2%
634 200,00
-23,9%
Zysk (strata) brutto 435 100,00 610 500,00
40,3%
467 400,00
-23,4%
Zysk (strata) netto 316 200,00 440 200,00
39,2%
313 900,00
-28,7%
Amortyzacja 69 100,00 69 500,00
0,6%
75 300,00
8,3%
Aktywa 176 219 300,00 180 460 300,00
2,4%
181 116 900,00
0,4%
Kapitał własny 18 051 800,00 18 273 900,00
1,2%
18 370 500,00
0,5%
Współczynnik wypłacalności 18,68 19,74
5,7%
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 138,75 140,46
1,2%
141,20
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,43 3,38
39,3%
2,41
-28,7%